Soňky habarlar

Arhiw

Aşgabatda Rubigiň kubuny tiz düzmek boýunça çempionat geçiriler

10:1824.05.2022
0
5619
Aşgabatda Rubigiň kubuny tiz düzmek boýunça çempionat geçiriler

«AkEnMar» PR agentligi bilen «Galam» mekdep we ofis harytlary dükany Aşgabadyň mekdep okuwçylaryny Rubigiň kubuny tiz düzmek boýunça geçiriljek çempionata gatnaşmaga çagyrýar.

Bäsleşige 1 — 11-nji synp aralygyndaky okuwçylar gatnaşyp bilerler. Olar ýaş aýratynlygyna görä aýry-aýry toparlara bölüner. Ýaryşda birinji, ikinji we üçünji orunlara eýe bolan çagalara «Galam», «Bossan Concept», «Kämil Bilim» hem-de «Ak Tam bazary» ýaly çärä hemaýatkärlik edýän kärhanalar tarapyndan baýraklar gowşurylar.

Rubigiň kubuny tiz düzmek boýunça ýaryş 1-nji iýunda sagat 16:00-da «Berkarar» söwda we dynç alyş merkeziniň 0-njy gatynda ýerleşýän «Galam» dükanynyň gabadynda bolar. Ýaryşa gatnaşmaga ýazylmak üçin 75 42 11 telefon belgisine ýüz tutup bilersiňiz.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň