Soňky habarlar

Arhiw

Peterburgda çigildem baýramy badalga aldy

16:5823.05.2022
0
284
Peterburgda çigildem baýramy badalga aldy
Surat: regnum.ru

Russiýa Federasiýanyň Sankt-Peterburg şäherinde her ýylky çigildem baýramçylygy nobatdaky gezek badalga aldy. Şäheriň Ýelagin adasy diýlen seýilgähinde geçirilýän tebigat baýramçylygy üçin gülleriň 200 müňden gowragy oturdyldy. Olaryň käbirini festiwalyň myhmanlary ilkinji gezek görerler diýlip, MIR24 saýtynda ýerleşdirilen habarda aýdylýar.

150 sortdan bolan 200 müň sany çigildem dört müň inedördül metr meýdana bezeg berip otyr, olaryň arasynda düýbünden täze iki sany sort hem bar diýip, festiwaly guraýjylaryň biri aýdýar.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň