AFK Pakistanda geçirilmeli Aziýa çempionatynyň (U-23) saýlama duşuşyklaryny ýatyrdy

12:5117.03.2015
0
1173
AFK Pakistanda geçirilmeli Aziýa çempionatynyň (U-23) saýlama duşuşyklaryny ýatyrdy

Aşgabat, 17.03.2015. “Türkmenportal”.

Aziýanyň futbol konfederasiýasy howpsuzlyk maksatlaryndan Pakistanda “B” toparçasynda çykyş edýän Türkmenistanyň olimpiýa ýygyndy toparynyň gatnaşmagyndaky Aziýa çempionatynyň (U-23) saýlama duşuşyklaryny ýatyrmak kararyna geldi diýlip, AFK-nyň resmi saýtynda habar berilýär.

Ýekşenbe güni Lahoryň günorta böleginde — Ýuhanabatda iki partlama bolup geçdi. Soňky maglumatlara görä, terakt netijesinde 15 adam heläk boldy, 70-si bolsa şikes aldy.

Aziýa çempionaty U-23-iň “B” toparçasyndaky saýlama duşuşyklary 23—31-nji mart aralygynda Pakistanyň Lahor şäherinde geçirilmelidi.

Iordaniýanyň, Kuweýtiň, Gyrgyz Respublikasynyň, Pakistanyň we Türkmenistanyň ýaşlar ýygyndy toparynyň çykyş edýän “B” toparçasyndaky duşuşyklaryň geçiriljek wagty we möhleti goşmaça habar berler diýlip AFK-nyň saýtynda aýdylýar.        

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň