Täzelikler

Архив новостей

“Aşgabat” kinoteatrynda “Nemes kinematografynyň altyn gaznasynyň” filmleriniň görkezilişi bolar

22:5213.03.2015
0
1288
“Aşgabat” kinoteatrynda “Nemes kinematografynyň altyn gaznasynyň” filmleriniň görkezilişi bolar

Aşgabat, 13.03.2015. “Türkmenportal”.

Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi we Germaniýa Federatiw Respublikasynyň Türkmenistandaky ilçihanasy 16-njy martda 19.00-da “Aşgabat” kinoteatrynda Tomas Dregeriň gatnaşmagynda “Nemes kinematografynyň altyn gaznasynyň” filmleriniň görkezilişini geçirýär.

Tomas Dreger nemes kinematografynyň altyn asyrynyň meşhur filmleri barada gürrüň berer we tomaşaçylar bilen iň ýatda galyjy kinopursatlar barada pikir alşar. Şeýle hem T. Dreger öz surata düşüren “Metin” atly filmini tomaşaçylara hödürlär. Bu filmde geçen asyryň 70-nji ýyllarynda Germaniýadaky 6 ýaşly türk oglanjygynyň durmuşyndan söhbet açylýar.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň