Arhiw

Türkmenistanyň Prezidenti adam hukuklary boýunça Pudagara toparyň düzümini tassyklady

22:5122.04.2022
0
7042
Türkmenistanyň Prezidenti adam hukuklary boýunça Pudagara toparyň düzümini tassyklady

Türkmenistanyň Adam hukuklary babatda halkara borçnamalarynyň we halkara ynsanperwer hukugynyň ýerine ýetirilmegini üpjün etmek boýunça Pudagara toparyň işini kämilleşdirmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi.

«Watan» habarlar gepleşiginde habar berlişi ýaly, resminama laýyklykda, resminama laýyklykda, Türkmenistanyň adam hukuklary babatda halkara borçnamalarynyň we halkara ynsanperwer hukugynyň ýerine ýetirilmegini üpjün etmek boýunça Pudagara toparyň düzümi tassyklanyldy.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň