Soňky habarlar

Arhiw

«Deňleýji» filminiň üçünji bölüminiň çykjak senesi belli boldy

15:4522.04.2022
0
2794
«Deňleýji» filminiň üçünji bölüminiň çykjak senesi belli boldy
Surat: autogear.ru

«Sony Pictures» kompaniýasy baş rolda Denzel Waşingtonyň çykyş edýän «Deňleýji» filminiň üçünji bölüminiň çykjak senesini resmi mälim etdi. Bu barada film.ru saýtynyň habar bermegine laýyklykda, film 2023-nji ýylyň 1-nji sentýabrynda köpçülikleýin prokatlara ýaýradylar. Onuň režissýory hökmünde birinji we ikinji filmleri goýujy Antuan Fukua çykyş eder. Filmiň sýužeti barada heniz hiç hili maglumat berilmeýär.

Ozalky deňiz gullukçysy Robert MakKoll barada gürrüň berýän filmiň birinji bölüminiň tanyşdyryşy 2014-nji ýylda, ikinjisi bolsa 2018-nji ýylda çykypdy.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň