Aşgabatda 200 manada “Toýota Camry”edinip bolýar

03:4909.03.2015
0
6488
Aşgabatda 200 manada “Toýota Camry”edinip bolýar

Aşgabat, 09.03.2015. “Türkmenportal”.

“Berkarar” söwda-dynç alyş merkezinde “Toýota Camry” awtomobiliniň oýnalyş çäresi geçirildi. Ol “Kämil Market” supermarketi tarapyndan guraldy.

Lotoreýa oýnuna gatnaşmak üçin 01.02.2015 — 28.02.2015 aralygynda bir gezeklik 200 we ondan hem artyk manatlyk söwda etmek hökmany bolup durýardy.

Çärä jemi 14 müň lotoreýa bileti gatnaşdy.

Netijede Aşgabat şäheriniň 7-nji orta mekdebiniň 16 ýaşly okuwçysy Gurban Pelläýewiň bileti ýeňiji boldy.

Guramaçylaryň aýtmagyna görä, “Kämil Market” gelejekde hem şeýle çäreler bilen müşderilerini begendirip durmagy göz öňünde tutýar.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň