Zenan dünýäsiniň gözelligi

01:3808.03.2015
0
1035
Zenan dünýäsiniň gözelligi

Aşgabat, 08.03.2015. “Türkmenportal”.

Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň Çeperçilik sergiler müdirliginiň sergi zalynda 8-nji mart — Halkara zenanlar güni mynasybetli “Bagtyýar döwürde zenan waspy” atly baýramçylyk sergisi guraldy.

Sergide ýurdumyzyň zehinli suratkeşleriniň, heýkeltaraşlarynyň, amaly-haşam sungatynyň ussatlarynyň bahar paslyny hem-de türkmen zenanlaryny wasp edip döreden täsin öwüşginli sungat eserleri görkezildi.

Baýramçylyk serigisinde ýurdumyzyň zehinli zenan suratkeşleri T.Sähedowanyň, Ş.Mämmedowanyň, M.Işangulyýewanyň, G.Hudaýberdiýewanyň, H.Umarowanyň, M.Annanurowanyň, G.Hydyrowanyň, S.Sopyýewanyň, G.Allaberdiýewanyň eserlerine orun berildi.

Şeýle-de Gobelençiler M.Mämmedowanyň we G.Ataýewanyň eserleri sergä baranlarda ýakymly täsir galdyrdy.

Heýkeltaraş D.Umarowanyň “Gelinler”, «Bedew we gyz”, «Ene» ýaly eserlerinde bolsa zenan dünýäsiniň gözelligini şöhlelendirilýär.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň