Türkmen bitaraplygy - Rumyniýadaky fotoserginiň esasy

15:5428.02.2015
0
974
Türkmen bitaraplygy - Rumyniýadaky fotoserginiň esasy

Aşgabat, 28.02.2015. “Türkmenportal”.

Rumyniýanyň Ploýeşti şäherinde Türkmenistan baradaky fotosergi açyldy. Ol Bitaraplygyň 20 ýyllygyna bagyşlandy.

Sergä hödürlenen işler Merkezi we Gündogar Ýewropanyň iň abraýly ýokary okuw mekdepleriniň biri bolan ýerli nebitgaz uniwersitetinde ýaýbaňlandyryldy.

Bu ýerde elde dokalan türkmen halylarynyň, däbe öwrülen saz gurallarynyň, milli zenen eşikleriniň we bezeg şaý-sepleriniň halk hünärmentçiliginiň önümleriniň görkezilmegi fotosergini has-da baýlaşdyrdy.

Serginiň açylyş dabarasyna Rumyniýanyň Energetika ministriniň Döwlet sekretary Mihaý Albulesku we türkmen diplomatik gullugynyň ýolbaşçysy Şöhrat Jumaýew gatnaşdy.

Türkmenistanyň Rumyniýadaky ilçihanasy serginiň ilkinji myhmanlary üçin dabaraly Kabul edişlik gurady. Bu ýere gelenlere türkmen sazlaryny diňlemäge we milli tagamlaryndan datmaga mümkinçilik döredildi.  

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň