Soňky habarlar

Arhiw

Aşgabatda +13° maýyl howa bolar

10:3024.03.2022
0
2741
Aşgabatda +13° maýyl howa bolar

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Gidrometeorologiýa baradaky gullugynyň şu gün — 24-nji martda Aşgabatda, şeýle-de welaýatlarda bolmagyna garaşylýan howanyň ýagdaýy barada berýän maglumaty

Aşgabatda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, gündogardan tizligi sekuntda 10 — 13 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +3... +5°, gündizine +11... +13° maýyl bolar. Howanyň basyşy 737 mm, çyglylygy 45 — 65%.

Arçabilde: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, gündogardan tizligi sekuntda 9 — 12 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +2... +4°, gündizine +10... +12° maýyl bolar. Howanyň basyşy 707 mm, çyglylygy 50 — 70%.

Balkan welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, az-kem ýagyş ýagar. Gündogardan tizligi sekuntda 9 — 14 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine 0... +5°, gündizine +13... +18°, kenarýaka etraplarynda +8... +13° maýyl bolar.

Türkmenbaşy şäherinde: howa +11... +13°, basyşy 756 mm, çyglylygy 60 — 80%.

Awazada: howa +10... +12°, basyşy 764 mm, çyglylygy 55 — 75%.

Balkanabat şäherinde: howa +13... +15°, basyşy 765 mm, çyglylygy 50 — 70%.

Ahal welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, gündogardan tizligi sekuntda 9 — 14 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +1... +6°, gündizine +11... +16° maýyl bolar.

Änew şäherinde: howa +11... +13°, basyşy 742 mm, çyglylygy 45 — 65%.

Tejen şäherinde: howa +12... +14°, basyşy 751 mm, çyglylygy 50 — 70%.

Mary welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, gündogardan tizligi sekuntda 9 — 14 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine 0... +5°, gündizine +11... +16° maýyl bolar.

Mary şäherinde: howa +12... +14°, basyşy 747 mm, çyglylygy 40 — 60%.

Baýramaly şäherinde: howa +13... +15°, basyşy 746 mm, çyglylygy 45 — 65%.

Lebap welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, gündogardan tizligi sekuntda 9 — 14 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +1... +6°, gündizine
+10... +15° maýyl bolar.

Türkmenabat şäherinde: howa +11... +13°, basyşy 750 mm, çyglylygy 50 — 70%.

Kerki şäherinde: howa +12... +14°, basyşy 745 mm, çyglylygy 45 — 65%.

Daşoguz welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, gündogardan tizligi sekuntda 9 — 14 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine -1° sowukdan +4° çenli, gündizine +7... +12° maýyl bolar.

Daşoguz şäherinde: howa +9... +11°, basyşy 761 mm, çyglylygy 35 — 55%.

Köneürgenç şäherinde: howa +8... +10°, basyşy 762 mm, çyglylygy 40 — 60%.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň