Türkmenistanyň Prezidenti resmi sapar bilen Türkiýe Respublikasynda bolar

02:4328.02.2015
0
786
Türkmenistanyň Prezidenti resmi sapar bilen Türkiýe Respublikasynda bolar

Aşgabat, 28.02.2015. “Türkmenportal”.

3-4-nji martda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Türkiýe Respublikasyna resmi sapary bolar.

Nobatdaky  ýokary derejedäki türkmen-türk gepleşikleri netijeli hyzmatdaşlygy has-da ösdürmäge ýardam etmäge gönükdirilendir. Gepleşikleriň jemleri boýunça döwletara hyzmatdaşlygynyň kadalaşdyryjy-hukuk binýadyny has-da berkitjek ikitaraplaýyn resminamalara gol çekmek göz öňünde tutulýar.

Saparyň maksatnamasynda milli Liderimiziň Stambula baryp görmegi göz öňünde tutulýar. Şol ýerde Türkmenistanyň Halkara maýa goýum maslahaty geçiriler.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň