Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistanda üýtgäp durýan bulutly howa bolar

10:3218.03.2022
0
3315
Türkmenistanda üýtgäp durýan bulutly howa bolar

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Gidrometeorologiýa baradaky gullugynyň şu gün — 18-nji martda Aşgabatda hem-de welaýatlarda bolmagyna garaşylýan howanyň ýagdaýy barada berýän maglumaty

Aşgabatda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, az-kem gar gatyşykly ýagyş ýagar. Gündogardan tizligi sekuntda 8 — 10 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +2... +4°, gündizine +5... +7° maýyl bolar. Howanyň basyşy 740 mm, çyglylygy 60 — 80%.

Balkan welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, demirgazyk-gündogardan tizligi sekuntda 9 — 14 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine -1° sowukdan +4° çenli, gündizine +8... +13°, kenarýaka etraplarynda +6... +11° maýyl bolar.

Türkmenbaşy şäherinde: howa +9... +11°, basyşy 763 mm, çyglylygy 50 — 70%.

Awazada: howa +8... +10°, basyşy 772 mm, çyglylygy 55 — 75%.

Balkanabat şäherinde: howa +10... +12°, basyşy 773 mm, çyglylygy 45 — 65%.

Ahal welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, az-kem gar gatyşykly ýagyş ýagar. Gündogardan tizligi sekuntda 8 — 13 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine -1° sowukdan +4° çenli, gündizine +4... +9° maýyl bolar.

Änew şäherinde: howa +5... +7°, basyşy 745 mm, çyglylygy 65 — 85%.

Tejen şäherinde: howa +6... +8°, basyşy 754 mm, çyglylygy 40 — 80%.

Mary welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, gar gatyşykly ýagyş ýagar. Demirgazyk-gündogardan tizligi sekuntda 7 — 12 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine -1° sowukdan +4° çenli, gündizine +4... +9° maýyl bolar.

Mary şäherinde: howa +6... +8°, basyşy 751 mm, çyglylygy 60 — 80%.

Baýramaly şäherinde: howa +7... +9°, basyşy 750 mm, çyglylygy 65 — 85%.

Lebap welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, ýagyş ýagar. Demirgazyk-gündogardan tizligi sekuntda 7 — 12 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine -2° sowukdan +3° çenli, gündizine +4... +9° maýyl bolar.

Türkmenabat şäherinde: howa +5... +7°, basyşy 746 mm, çyglylygy 60 — 80%.

Kerki şäherinde: howa +7... +9°, basyşy 748 mm, çyglylygy 65 — 85%.

Daşoguz welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, demirgazyk-gündogardan tizligi sekuntda 5 — 10 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine -4° sowukdan +1° çenli, gündizine +3... +8° maýyl bolar.

Daşoguz şäherinde: howa +5... +7°, basyşy 766 mm, çyglylygy 50 — 70%.

Köneürgenç şäherinde: howa +4... +6°, basyşy 767 mm, çyglylygy 55 — 75%.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň