25-nji fewral taryhda

00:1625.02.2015
0
941
25-nji fewral taryhda

Aşgabat, 25.02.2015. “Türkmenportal”.

2014-nji ýyl — Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyza düzüminde Horwatiýanyň iri kompaniýalarynyň wekilleri bolan wekiliýete baştutanlyk edip biziň ýurdumyza gelen Horwatiýa Respublikasynyň öňki Prezidenti Stepan Mesiçi kabul etdi.

2010-njy ýyl — rus Wikipediýasynda (internet ensiklopediýasy) 500 müňünji makala peýda boldy.

1999-njy ýyl — Gazagystanda garaşsyzlyk yglan edileninden soň, ilkinji ilat ýazuwy geçirildi.

1992-nji ýyl — Russiýanyň kosmos agentligi döredildi.

1921-nji ýyl — Sowet Soýuzynda Gruziýa SSR-i döredildi.

1856-njy ýyl — Pariž kongressi öz işine başlady. Onda Pariž ylalaşygyna gol çekildi.

1937-nji ýyl — Tomas Dewwenport hemişelik tok paýlaýan elektro hereketlendirijä patent aldy.

Kuweýt, Milli gün.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň