Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistanda täze gurluşyk kadalary tassyklanyldy

22:2305.03.2022
0
14879
Türkmenistanda täze gurluşyk kadalary tassyklanyldy

Türkmenistanyň gurluşyk we binagärlik ministriniň şu ýylyň 13-nji ýanwarynda çykaran 3-iş belgili buýrugy bilen «Binalaryň we desgalaryň gurluşygyna ýer böleginiň bölünmeginiň ölçegleri» atly TGK 2.12.01-2022 belgili Türkmenistanyň gurluşyk kadalary tassyklanyldy.

Bu barada Türkmenistanyň Adalat ministrliginiň resmi saýtynda habar berildi we buýruk ministrlik tarapyndan hasaba alyndy.

Türkmenistanyň Gurluşyk kadalary şu salgyda dolulygyna paýlaşylýar.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň