Arhiw

Aşgabatda «Altyn asyr» we «Merw» futbol toparlarynyň arasynda ýoldaşlyk duşuşygy geçirildi

11:5004.03.2022
0
2668
Aşgabatda «Altyn asyr» we «Merw» futbol toparlarynyň arasynda ýoldaşlyk duşuşygy geçirildi

Türkmenistanyň futbol çempionatynyň Ýokary ligasynyň wekilleri şu günler täze möwsüme taýýarlyk işlerini güýçlendirýärler. Şol taýýarlyklaryň çäginde Marynyň «Merw» futbol topary Aşgabatda okuw-türgenleşik ýygnanyşygyny geçirýär.

«SportMedianyň» habar bermegine görä, «Merw» düýn Büzmeýin sport toplumynda Türkmenistanyň häzirki çempiony «Altyn asyr» bilen ýoldaşlyk duşuşygyny geçirdi. Bu duşuşyk 1:0 hasabynda «Merwiň» ýeňşi bilen tamamlandy. Duşuşykdaky ýeke-täk pökgini ýaş futbolçy Nurmuhammet Allaýew geçirdi. "Merw" şu gün Bagyr obasyndaky sport toplumynda "Aşgabat" bilen hem ýoldaşlyk duşuşygyny geçirer.

Ýeri gelende aýtsak, 28-nji fewralda Türkmenistanda gyşky transfer möwsümi tamamlandy. Toparlar täze möwsümiň bosagasynda düzümlerini güýçlendirmek maksady bilen, oýunçy alyş-çalşygyny geçirdiler. Türkmenistanyň Futbol federasiýasy bular barada resmi saýtynda habar berip başlady.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň