22-nji fewralyň birža täzelikleri

23:4822.02.2015
0
850
22-nji fewralyň birža täzelikleri

 Aşgabat, 22.02.2015 «Türkmenportal».   

 “Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalaşyklarynda geleşikleriň 26-sy hasaba alyndy” diýip, «Türkmenistan: hepdäniň wakalary» informasion çapary habar berýär.

Daşary ýurt puluna Birleşen Arap Emirliklerinden gelen telekeçiler Türkmenbaşynyň nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda we Seýdiniň nebiti gaýtadan işleýän zawodynda öndürilen ýangyç mazudyny we M-100 kysymly mazudy satyn aldylar. Birleşen Arap Emirliklerinden we Owganystandan gelen işewürler tehniki kükürdi (“Türkmengaz” DK) satyn aldylar. Mundan başga-da, daşary ýurt puluna polipropilen haltasyny, pagta ýagyny, nah ýüplügi, pagta süýümini, dowarlaryň derisini satyn aldylar. Satyn alan ýurtlar: Şweýsariýa, BAE, Türkiýe, Täjigistan, Owganystan, Gyrgyzystan. Geleşikleriň umumy bahasy ABŞ-nyň 28 million 500 müň dollaryna barabar boldy.

Içerki bazar üçin ýurdumyzyň telekeçileri (TNGIZT–da öndürilen) umumy bahasy 66 müň manatdan gowrak bolan polimer külkesini satyn aldylar.

22-nji fewralyň birža täzelikleri

Aşgabat, 22.02.2015 «Türkmenportal».   

 “Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalaşyklarynda geleşikleriň 26-sy hasaba alyndy” diýip, «Türkmenistan: hepdäniň wakalary» informasion çapary habar berýär.

Daşary ýurt puluna Birleşen Arap Emirliklerinden gelen telekeçiler Türkmenbaşynyň nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda we Seýdiniň nebiti gaýtadan işleýän zawodynda öndürilen ýangyç mazudyny we M-100 kysymly mazudy satyn aldylar. Birleşen Arap Emirliklerinden we Owganystandan gelen işewürler tehniki kükürdi (“Türkmengaz” DK) satyn aldylar. Mundan başga-da, daşary ýurt puluna polipropilen haltasyny, pagta ýagyny, nah ýüplügi, pagta süýümini, dowarlaryň derisini satyn aldylar. Satyn alan ýurtlar: Şweýsariýa, BAE, Türkiýe, Täjigistan, Owganystan, Gyrgyzystan. Geleşikleriň umumy bahasy ABŞ-nyň 28 million 500 müň dollaryna barabar boldy.

Içerki bazar üçin ýurdumyzyň telekeçileri (TNGIZT–da öndürilen) umumy bahasy 66 müň manatdan gowrak bolan polimer külkesini satyn aldylar.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň