Täzelikler

Архив новостей

Parižde “Sezar” kino baýragynyň gowşurylyş dabarasy boldy

17:2422.02.2015
0
858
Parižde “Sezar” kino baýragynyň gowşurylyş dabarasy boldy

Aşgabat, 22.02.2015. “Türkmenportal”.

Parižde Fransuz “Oskary” diýlip atlandyrylýan “Sezar” milli kino baýragynyň gowşurylyş dabarasy boldy. Ol garaşylmadyk netijelere baý boldy.

Mawritaniýaly režissýor Abderrahman Sissako “Sezaryň” gowşurylyş dabarasynyň hakyky ajaýyp üstünligiň eýesi boldy. Ol geçen ýyl diňe halys berlen kişileriň ýowuz düzgüninden söhbet açýan “Timbuktu” filmini hödürläpdi.

Onuň işi 8 görnüşiň 7-sinde ýeňiji boldy.

Muňa garamazdan, Sissakonyň lentasyna “Soňky metro” we “Sirano de Beržerak” filmleriniň öňki rekordyny täzelemek başartmady, çünki olaryň hersi 10 heýkeljige mynasyp bolupdy.

Kino sungatyna goşan goşandy üçin berilýän hormatly “Sezar” bolsa amerikaly Şon Pene gowşuryldy.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň