22-nji fewral taryhda

00:2222.02.2015
0
913
22-nji fewral taryhda

 Aşgabat, 22.02.2015. «Türkmenportal».

Müsür, Agzybirlik güni.

Hindistan, Enäniň güni.

Katar, Emiriň tagta çykan güni.

Gyrgyz Respublikasy, ýer abatlaýyş, geodeziýa we kartografiýa işgärleriniň güni.

Meksika, Milli matam güni.

Sent-Lýusiýa, Garaşsyzlyk güni.

Ýaponiýa, pişigiň güni.

Islandiýa, zenanlaryň güni.

2010-njy ýyl — Halkara Gyzyl Haç Komitetiniň wekiliýeti iş sapary bilen Türkmenistanda boldy. HGHK-niň Merkezi Aziýa boýunça sebit wekilliginiň başlygy Iw Jowannoni we onuň orunbasary Fransua Blansi Türkmenistanyň Mejlisinde kabul edildi.

2000-nji ýyl — Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetinde Russiýa bilen medeni gatnaşyklar baradaky merkez açyldy.

1966-njy ýyl — üsti Şemaljyk hem Kömürjik atly itli «Kosmos-110» hemrasy uçuryldy.

1946-njy ýyl — lukman Jelman Waksmon streptomisin antibitigini açdy.

1829-njy ýyl — Russiýa bilen Persiýanyň arasynda Turkmançaý parahatçylykly ylalaşygy gazanyldy.   

1963-njy ýyl — iňlis koloniýaçylary ilkinji gezek patrak iýip gördüler. Ony olara Kwodekuaýn atly indeý hödürledi.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň