Soňky habarlar

Arhiw

Malaýziýanyň futbol ýygyndysy martda iki sany ýoldaşlyk duşuşygyny geçirer

19:0524.02.2022
0
2554
Malaýziýanyň futbol ýygyndysy martda iki sany ýoldaşlyk duşuşygyny geçirer

Malaýziýanyň futbol boýunça milli ýygyndysy mart aýynda Filippinleriň we Singapuryň ýygyndylary bilen ýoldaşlyk duşuşyklaryny geçirer. Bu barada New Straits Times neşiri habar berýär.

Şol duşuşyklaryň ilkinjisi 23-nji martda Filippinleriň (Aşgabat wagty bilen sagat 17-de başlar), ikinjisi 26-njy martda Singapuryň (Aşgabat wagty bilen sagat 17-de başlar) ýygyndysy bilen bolar.

Elbetde, bu duşuşyklar Aziýanyň kubogy ― 2023-iň saýlama tapgyryna taýýarlygyň çäklerinde geçiriler. Malaýziýanyň ýygyndysynyň Türkmenistanyň futbol ýygyndysy bilen bilelikde «E» toparça wekilçilik edýändigini ýatladýarys.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň