“Belogorýäniň” woleýbolçylary “Halkbankdan” asgyn geldiler

10:0718.02.2015
0
1055
“Belogorýäniň” woleýbolçylary “Halkbankdan” asgyn geldiler

 Aşgabat, 18.02.2015. “Türkmenportal”.

Belgorodyň “Belogorýe” woleýbol topary Çempionlar ligasynyň “12 tapgyr” böleginiň jogap duşuşygynda Türkiýäniň “Halkbankyndan” ýeňlip, bu ýaryşyň hereket edýän ýeňijisi hökmünde bu bäsleşikdäki çykyşyny tamamlady.

Düýn Belgorodda geçirilen duşuşyk 3:1 hasabynda ýer eýeleriniň peýdasyna tamamlandy. Ilkinji duşuşyk hem hut şeýle netije beripdi, ýöne onda türk topary ýeňiş gazanypdy. Şeýlelikde, goşmaça “altyn setde” “Halkbank” 15:11 hasabynda rüstem geldi.

“Altylar böleginde” türk topary “Zenit” (Kazan) — Pýaçensa (Italiýa) duşuşygynyň ýeňijisi bilen güýç synanyşar.    

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň