Ýurdumyzyň teatrlarynda 17-22-nji fewralda görkeziljek spektakllar

00:1917.02.2015
0
1090
Ýurdumyzyň teatrlarynda 17-22-nji fewralda görkeziljek spektakllar

 Aşgabat, 17.02.2015. “Türkmenportal”.

Türkmenistanyň Baş drama teatry

21.02.2015. “Söýgi duralgasy” – 19.00.

22.02.2015. “Romeo we Julýetto” – 19.00.

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky milli sazly drama teatry

19.02.2015. Aýdym-sazly gülki agşamy – 19.00.

20.02.2015. “Päk söýginiň güýji” – 19.00.

21.02.2015. “Arşyn mala alan” – 19.00.

22.02.2015. “Nurana şekiller” – 19.00.

Türkmenistanyň Alp Arslan adyndaky milli ýaşlar teatry

17.02.2015. “Garry möjek hakda” – 11.00.

18.02.2015. “Böwenjik” – 11.00.

19.02.2015. “Gülki sowgady” – 11.00.

20.02.2015. “Gurbagajyk” – 11.00.

20.02.2015. “Aşyk-Peýker” – 19.00.

21.02.2015. “Ýagtylan köňüller” – 19.00.

22.02.2015. “Magtymguly Pyragy” – 19.00.

A.S.Puşkin adyndaky rus drama teatry

20.02.2015. “Hanuma” – 19.00.

21.02.2015. “Böwenjik” – 14.00.

21.02.2015. “Ýalançy gyz” – 19.00.

22.02.2015. “Ädikli pişik” – 14.00.

22.02.2015. “Arşyn mal alan” – 19.00.

Türkmenistanyň Mollanepes adyndaky talyplar teatry

21.02.2015. “Bir bakyşda söýen ýarym” – 19.00.

22.02.2015. “Şadyýan agşam” – 19.00.

Daşoguz welaýatynyň Nurmuhammet Andalyp adyndaky döwlet sazly drama teatry

21.02.2015. “Sahawat derýasy” – 19.00.

22.02.2015. “Gülki agşamy” – 19.00.

Lebap welaýatynyň Seýitnazar Seýdi adyndaky döwlet sazly drama teatry

21.02.2015. “Gumdan tapylan ýürek” – 19.00.

22.02.2015. “Gülpam” – 19.00.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň