13-nji fewral taryhda

00:2213.02.2015
0
918
 13-nji fewral taryhda

 Aşgabat, 13.02.2105. “Türkmenportal”.

1994-nji ýyl – Gazagystan bilen ABŞ demokratik hyzmatdaşlyk hakyndaky Hartiýa gol çekişdi.

1988-nji ýyl – Kalgaride (Kanada) XV gyşky olimpiýa oýunlary açyldy.

1980-nji ýyl – Leýk-Plesidde (SBŞ) XIII gyşky olimpiýa oýunlary açyldy.

1960-njy ýyl – Saharada fransuz atom bombasy ilkinji gezek synagdan geçirildi.

1912-nji ýyl – Robert Milliken elektronlaryň zarýadyny takyk kesgitlemek boýunça tejribe geçirmäge başlady.

1895-nji ýyl – doganlar Lui we Ogýust Lýumerler hereket edýän şekilleri almaga mümkinçilik berýän ilkinji enjamy hasaba aldyrdylar

 1858-nji ýyl – Jon Henning Spik jeňňelden çykyp, ozal ýewropalylara mälim bolmadyk Wiktoriýa kölüne özüni atdy.

Bütindünýä radio güni – bu baýramy ilkinji gezek 2012-nji ýylda belläp geçdiler. Radio gününi bellemek baradaky karar 2011-nji ýylda ÝUNESKO tarapyndan kabul edildi. Birleşen Milletler Guramasynyň baş edarasynda ýerleşýän “BMG-niň radiosy” 1946-njy ýylyň 13-nji fewralynda ilkinji gezek efire çykypdyr.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň