Arhiw

Şu gün Türkmenistanda üýtgäp durýan bulutly howa bolar

09:2002.02.2022
0
2500
Şu gün Türkmenistanda üýtgäp durýan bulutly howa bolar

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Gidrometeorologiýa baradaky gullugynyň şu gün — 2-nji fewralda Türkmenistanda bolmagyna garaşylýan howanyň ýagdaýy barada berýän maglumaty

 • Aşgabatda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, gündogardan tizligi sekuntda 9 — 11 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +1... +3°, gündizine +13... +15° maýyl bolar. Howanyň basyşy 738 mm, çyglylygy 50 — 70%.
 • Balkan welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, ümürli bolmagy mümkin. Günorta-gündogardan tizligi sekuntda 7 — 12 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine 0... +5°, gündizine +13... +18°, kenarýaka etraplarynda +5... +10° maýyl bolar.
 • Türkmenbaşy şäherinde: howa +8... +10°, basyşy 758 mm, çyglylygy 65 — 85%.
 • Awazada: howa +7... +9°, basyşy 766 mm, çyglylygy 70 — 90%.
 • Balkanabat şäherinde: howa +14... +16°, basyşy 767 mm, çyglylygy 40 — 60%.
 • Ahal welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, az-kem ýagyş ýagar. Gündogardan tizligi sekuntda 8 — 13 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +1... +6°, gündizine +10... +15° maýyl bolar.
 • Änew şäherinde: howa +13... +15°, basyşy 740 mm, çyglylygy 45 — 65%.
 • Tejen şäherinde: howa +12... +14°, basyşy 748 mm, çyglylygy 50 — 70%.
 • Mary welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, az-kem ýagyş ýagar. Demirgazyk-günbatardan tizligi sekuntda 9 — 14 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +2... +7°, gündizine +10... +15° maýyl bolar.
 • Mary şäherinde: howa +12... +14°, basyşy 746 mm, çyglylygy 50 — 70%.
 • Baýramaly şäherinde: howa +13... +15°, basyşy 745 mm, çyglylygy 55 — 75%.
 • Lebap welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, ýagyş ýagar. Demirgazyk-günbatardan tizligi sekuntda 9 — 14 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +1... +6°, gündizine +9... +14° maýyl bolar.
 • Türkmenabat şäherinde: howa +11... +13°, basyşy 746 mm, çyglylygy 55 — 75%.
 • Kerki şäherinde: howa +10... +12°, basyşy 741 mm, çyglylygy 65 — 85%.
 • Daşoguz welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, ümürli bolmagy mümkin. Demirgazyk-gündogardan tizligi sekuntda 6 — 11 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine -1... -6° sowuk, gündizine +5... +10° maýyl bolar.
 • Daşoguz şäherinde: howa +8... +10°, basyşy 758 mm, çyglylygy 60 — 80%.
 • Köneürgenç şäherinde: howa +6... +8°, basyşy 760 mm, çyglylygy 65 — 85%
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň