Soňky habarlar

Arhiw

HPG Salwadory bitkoindan ýüz öwürmäge çagyrdy

14:3028.01.2022
0
455
HPG Salwadory bitkoindan ýüz öwürmäge çagyrdy

Halkara Pul Gaznasy Salwadoryň hökümetini bitkoini töleg seişdesi hökmünde peýdalanmakdan ýüz öwürmäge çagyrdy. Öň bu döwlet şeýle karar kabul edipdi.

Munuň sebäbi hökmünde HPG bitkoiniň maliýe durnuklylygy babatda uly töwekgelçilige eýedigini görkezdi, kriptopula kanuny taýdan şeýle dereje berilmegi Gaznadan karz almakda esasy päsgelçilik döredýär.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň