Soňky habarlar

Arhiw

Greýpfrut garramagy haýalladýar

18:0127.01.2022
0
483
Greýpfrut garramagy haýalladýar

Greýpfrut düzüminde garramagy haýalladýan maddany saklaýar, bu barada rus berhiz lukmany Swetlana Zelensowa beýanat berdi diýip, Lenta.ru ýazýar.

Lukman greýpfrutda, esasan hem, С ýokumynyň we kremniniň köpdügini aýtdy, bu bolsa bedeniň immunitetini berkidýär, kollageniň sintezini ýokarlandyryp, garramagyň öňüni alýar. Onuň düzümindäki naringenin çişe, wirusa we sowuklama garşy antibakterial täsire eýe bolup, ýüregiň we damarlaryň ýagdaýyny gowulandyrýar diýip, diýetolog aýdýar.

Zelensowa şeýle-de ady agzalan miwede nobiletin antioksidantynyň köpdügini, onuň bolsa semremäniň öňüni alýandygyny, aşgazan-içege ulgamy, öt, bagyr üçin oňyn täsirlidigini belledi.

Russiýaly lukman zenan bu miwäni hepdede bir gezek iýmegi maslahat berdi, ony şeýle hem aşgazan-içege keselleriniň ýiti görnüşlerinde ulanmakdan saklanylsa gowy diýip, sözüniň üstüne goşdy.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň