Dünýäde Howpsuz Internetiň güni bellenilýär

18:2410.02.2015
0
917
Dünýäde Howpsuz Internetiň güni bellenilýär

Aşgabat, 10.02.2015. “Türkmenportal”.

2015-nji ýylyň 10-njy fewralynda Howpsuz Internetiň güni bellenilýär.

Bilermenleriň aýtmagyna görä, habar beriş tehnologiýalary ýyldyrym çaltlygyndaky tizlikde ösýär we örňeýär. Internet çagalaryň barha köp sanlysyna öz kompýuterlerinden daşlaşman, täze bilimleriň jümmüşine aralaşmaga, özüni görkezmäge, gatnaşyk saklamaga we oýun oýnamaga mümkinçilik döredýär.

BMG Internetiň çagalar üçin has elýeterli, şol bir wagtda hem howpsuz bolmagyny üpjün etmäge çagyrýar.    

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň