Soňky habarlar

Arhiw

Guterriş: ýadro ýaraglarynyň sany bilen ylalaşyp bolmaz

17:3122.01.2022
0
625
Guterriş: ýadro ýaraglarynyň sany bilen ylalaşyp bolmaz

Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary Antoniu Guterrriş häzirki wagtda dünýäde ýadro ýaraglarynyň sanynyň artýandygyny we eýýäm takmynan 13 müňe ýetendigini aýtdy we munuň bilen asla ylalaşyp bolmaz diýdi. Bu barada ol metbugat ýygnagynda habar berdi.

«Biz, gynansagam, dünýäde ýadro ýaraglarynyň sanynyň köpelýändigine şaýat bolýarys, häzir olaryň sany 13 müň, bu bolsa asla ýol bererlikli däldir» diýip, baş sekretar nygtady.
Bu barada «RIANowosti» ýazýar.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň