Soňky habarlar

Arhiw

Howa maglumaty: 2022-nji ýylyň 22-nji ýanwary

10:0522.01.2022
0
3088
Howa maglumaty: 2022-nji ýylyň 22-nji ýanwary

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Gidrometeorologiýa baradaky gullugynyň şu gün — 22-nji ýanwarda Türkmenistanda bolmagyna garaşylýan howanyň ýagdaýy barada berýän maglumaty

 • Aşgabatda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, irden ümürli bolmagy mümkin. Gündogardan tizligi sekuntda 7 — 10 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine -1... -3° sowuk, gündizine +3... +5° maýyl bolar. Howanyň basyşy 742 mm, çyglylygy 60 — 80%.
 • Balkan welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, ümürli bolmagy mümkin. Günorta-gündogardan tizligi sekuntda 9 — 14 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine -4° sowukdan +1° çenli, gündizine +8... +13°, kenarýaka etraplarynda +2... +7° maýyl bolar.
 • Türkmenbaşy şäherinde: howa +5... +7°, basyşy 759 mm, çyglylygy 60 — 80%.
 • Awazada: howa +4... +6°, basyşy 766 mm, çyglylygy 65 — 85%.
 • Balkanabat şäherinde: howa +8... +10°, basyşy 765 mm, çyglylygy 55 — 75%.
 • Ahal welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, ümürli bolmagy mümkin. Gündogardan tizligi sekuntda 7 — 12 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine 0... -5° sowuk, gündizine +3... +8° maýyl bolar.
 • Änew şäherinde: howa +6... +8°, basyşy 741 mm, çyglylygy 65 — 85%.
 • Tejen şäherinde: howa +5... +7°, basyşy 752 mm, çyglylygy 60 — 80%.
 • Mary welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, ümürli bolmagy mümkin. Günbatardan tizligi sekuntda 9 — 14 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine -3° sowukdan +2° çenli, gündizine +2... +7° maýyl bolar.
 • Mary şäherinde: howa +3... +5°, basyşy 749 mm, çyglylygy 55 — 75%.
 • Baýramaly şäherinde: howa +4... +6°, basyşy 748 mm, çyglylygy 60 — 80%.
 • Lebap welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, az-kem gar gatyşykly ýagyş ýagar, ümürli bolmagy mümkin. Günbatardan tizligi sekuntda 9 — 14 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine 0... -5° sowuk, gündizine -1° sowukdan +4° çenli maýyl bolar.
 • Türkmenabat şäherinde: howa +1... +3°, basyşy 752 mm, çyglylygy 55 — 75%.
 • Kerki şäherinde: howa +2... +4°, basyşy 748 mm, çyglylygy 60 — 80%.
 • Daşoguz welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, ümürli bolmagy mümkin. Demirgazyk-günbatardan tizligi sekuntda 7 — 12 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine -2... -7° sowuk, gündizine -2° sowukdan +3° çenli maýyl bolar.
 • Daşoguz şäherinde: howa -1... +1°, basyşy 761 mm, çyglylygy 55 — 75%.
 • Köneürgenç şäherinde: howa 0... -2°, basyşy 762 mm, çyglylygy 60 — 80%.
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň