Soňky habarlar

Arhiw

Şu gün Türkmenistanda gar gatyşykly ýagyş ýagar

09:0021.01.2022
0
6553
Şu gün Türkmenistanda gar gatyşykly ýagyş ýagar

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Gidrometeorologiýa baradaky gullugynyň şu gün — 21-nji ýanwarda Türkmenistanda bolmagyna garaşylýan howanyň ýagdaýy barada berýän maglumaty

 • Aşgabatda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, gar gatyşykly ýagyş ýagar, ümürli bolmagy mümkin. Demirgazyk-günbatardan tizligi sekuntda 10 — 13 metr, wagtal-wagtal 17 metre çenli ýetýän şemal öwser. Howa gijesine -1° sowukdan +1° çenli, gündizine +3... +5° maýyl bolar. Howanyň basyşy 741 mm, çyglylygy 65 — 85%.
 • Balkan welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, gar gatyşykly ýagyş ýagar, ümürli bolmagy mümkin. Demirgazyk-günbatardan tizligi sekuntda 9 — 14 metr, käýerlerinde 18 metre çenli ýetýän şemal öwser. Howa gijesine -1° sowukdan +4° çenli, gündizine +3... +8°, kenarýaka etraplarynda +1... +6° maýyl bolar.
 • Türkmenbaşy şäherinde: howa +4... +6°, basyşy 756 mm, çyglylygy 70 — 90%.
 • Awazada: howa +3... +5°, basyşy 762 mm, çyglylygy 75 — 95%.
 • Balkanabat şäherinde: howa +4... +6°, basyşy 760 mm, çyglylygy 65 — 85%.
 • Ahal welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, gar gatyşykly ýagyş ýagar, ümürli bolmagy mümkin. Demirgazyk-günbatardan tizligi sekuntda 9 — 14 metr, käýerlerinde 19 metre çenli ýetýän şemal öwser. Howa gijesine -2° sowukdan +3° çenli, gündizine +1... +6° maýyl bolar.
 • Änew şäherinde: howa +3... +5°, basyşy 738 mm, çyglylygy 65 — 85%.
 • Tejen şäherinde: howa +4... +6°, basyşy 737 mm, çyglylygy 60 — 80%.
 • Mary welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, gar gatyşykly ýagyş ýagar, ümürli bolmagy mümkin. Demirgazyk-günbatardan tizligi sekuntda 9 — 14 metr, käýerlerinde 19 metre çenli ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +1... +6°, gündizine +2... +7° maýyl bolar.
 • Mary şäherinde: howa +5... +7°, basyşy 732 mm, çyglylygy 60 — 80%.
 • Baýramaly şäherinde: howa +4... +6°, basyşy 731 mm, çyglylygy 65 — 85%.
 • Lebap welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, az-kem ýagyş ýagar. Demirgazyk-günbatardan tizligi sekuntda 9 — 14 metr, käýerlerinde 19 metre çenli ýetýän şemal öwser. Howa gijesine -1° sowukdan +4° çenli, gündizine +3... +8°, günorta etraplarynda +12° çenli maýyl bolar.
 • Türkmenabat şäherinde: howa +6... +8°, basyşy 735 mm, çyglylygy 55 — 75%.
 • Kerki şäherinde: howa +9... +11°, basyşy 730 mm, çyglylygy 60 — 80%.
 • Daşoguz welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, az-kem gar gatyşykly ýagyş ýagar. Demirgazyk-günbatardan tizligi sekuntda 9 — 14 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine -1... -6° sowuk, gündizine -3° sowukdan +2° çenli maýyl bolar.
 • Daşoguz şäherinde: howa -1... +1°, basyşy 747 mm, çyglylygy 65 — 85%.
 • Köneürgenç şäherinde: howa -1...-3°, basyşy 749 mm, çyglylygy 70 — 90%.
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň