Soňky habarlar

Arhiw

Baýden Putin bilen duşuşygyň mümkindigini ýaňzytdy

22:5620.01.2022
0
421
Baýden Putin bilen duşuşygyň mümkindigini ýaňzytdy

ABŞ-nyň Prezidenti Jo Baýden RF-niň Prezidenti Wladimir Putin bilen täze sammiti guramak mümkinçiliginiň bardygyny habar berdi diýip, «Interfaks» ýazýar.

Baýden bu barada düýn geçen metbugat ýygnagynda habarçylaryň beren sowallaryna jogabynda belledi, ol şeýle-de Putin bilen özara düşünişmek babatda hiç hili meseläniň ýokdugyny sözüniň üstüne goşdy.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň