Ýurdumyzyň teatrlarynda şu hepdede görkeziljek spektakllar (10-15.02.2015)

15:3009.02.2015
0
1549

Aşgabat, 09.02.2015. “Türkmenportal”.

Türkmenistanyň Baş drama teatry

14.02.2015. “Giýewleriň bäsleşigi” – 19.00.

15.02.2015. “Täsin söýgi” – 19.00.

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky milli sazly drama teatry

13.02.2015. “Ykbal öwrümleri” – 19.00.

14.02.2015. “Bir Selbiniň yşgynda” – 19.00.

15.02.2015. “Söýgi hem hasrat” – 19.00.

Türkmenistanyň Alp Arslan adyndaky milli ýaşlar teatry

10.02.2015. “Aç möjek” – 11.00.

11.02.2015. “Jadyly sogan” – 11.00.

12.02.2015. “Bir aždarha bar eken” – 11.00.

13.02.2015. “Ketekde kim ýaşaýar” – 11.00.

13.02.2015. “Galkynan göwünler” – 19.00.

14.02.2015. “Gabanjaň gelin” – 19.00.

15.02.2015. “Gumly gelin” – 19.00.

A.S.Puşkin adyndaky rus drama teatry

13.02.2015. “Arşin mal alan” – 19.00.

14.02.2015. “Patyşa Saltan hakynda erteki” – 14.00.

14.02.2015. “Derňewçi” – 19.00.

15.02.2015. “Hudaýberdiniň başdan geçirenleri” – 14.00.

15.02.2015. “Skapeniň pyrryldaklary” – 19.00.

Türkmenistanyň Mollanepes adyndaky talyplar teatry

14.02.2015. “Mollanepes” – 19.00.

15.02.2015. “Mollanepes” – 19.00.

Daşoguz welaýatynyň Nurmuhammet Andalyp adyndaky döwlet sazly drama teatry

14.02.2015. “Aşyklar kyssasy” – 19.00.

15.02.2015. “Gülki agşamy” – 19.00.

Lebap welaýatynyň Seýitnazar Seýdi adyndaky döwlet sazly drama teatry

14.02.2015. “Gelinler” – 19.00.

15.02.2015. “Öldür meni ezizim” – 19.00.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň