Şu gün Türkmenistanda üýtgäp durýan bulutly howa bolar

10:0020.01.2022
0
2939
Şu gün Türkmenistanda üýtgäp durýan bulutly howa bolar

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Gidrometeorologiýa baradaky gullugynyň şu gün — 20-nji ýanwarda ýurdumyzda bolmagyna garaşylýan howanyň ýagdaýy barada berýän maglumaty

 • Aşgabatda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, ümürli bolmagy mümkin. Demirgazyk-günbatardan tizligi sekuntda 8 — 10 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine 0... -2° sowuk, gündizine +6... +8° maýyl bolar. Howanyň basyşy 738 mm, çyglylygy 60 — 80%.
 • Balkan welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, günüň ahyrynda az-kem ýagyş ýagar, ümürli bolmagy mümkin. Demirgazyk-gündogardan tizligi sekuntda 9 — 14 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine -2° sowukdan +3° çenli, gündizine +8... +13°, kenarýaka etraplarynda +3... +8° maýyl bolar.
 • Türkmenbaşy şäherinde: howa +6... +8°, basyşy 751 mm, çyglylygy 65 — 85%.
 • Awazada: howa +5... +7°, basyşy 759 mm, çyglylygy 65 — 85%.
 • Balkanabat şäherinde: howa +8... +10°, basyşy 756 mm, çyglylygy 60 — 80%.
 • 2022-nji ýylyň 19-njy ýanwarynda atmosfera howasynyň düzümindäki tozanyň möçberiniň kadaly bolandygy hasaba alyndy.
 • Ahal welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, ümürli bolmagy mümkin. Demirgazyk-günbatardan tizligi sekuntda 8 — 13 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine -3° sowukdan +2° çenli, gündizine +5... +10°, günorta-gündogar etraplarynda +16° çenli maýyl bolar.
 • Änew şäherinde: howa +7... +9°, basyşy 735 mm, çyglylygy 60 — 80%.
 • Tejen şäherinde: howa +14... +16°, basyşy 742 mm, çyglylygy 55 — 75%.
 • Mary welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, ümürli bolmagy mümkin. Günorta-gündogardan tizligi sekuntda 9 — 14 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine -2° sowukdan +3° çenli, gündizine +11... +16° maýyl bolar.
 • Mary şäherinde: howa +12... +14°, basyşy 740 mm, çyglylygy 55 — 75%.
 • Baýramaly şäherinde: howa +12... +15°, basyşy 738 mm, çyglylygy 50 — 70%.
 • Lebap welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, gündogardan tizligi sekuntda 9 — 14 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine -3° sowukdan +2° çenli, gündizine +8... +13° maýyl bolar.
 • Türkmenabat şäherinde: howa +9... +11°, basyşy 745 mm, çyglylygy 60 — 80%.
 • Kerki şäherinde: howa +11... +13°, basyşy 740 mm, çyglylygy 55 — 75%.
 • Daşoguz welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, günüň ahyrynda az-kem gar gatyşykly ýagyş ýagar. Gündogardan tizligi sekuntda 8 — 13 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine -3... -8° sowuk, gündizine -1° sowukdan +4° çenli maýyl bolar.
 • Daşoguz şäherinde: howa +1... +4°, basyşy 750 mm, çyglylygy 55 — 75%.
 • Köneürgenç şäherinde: howa +1... +3°, basyşy 751 mm, çyglylygy 60 — 80%.
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň