Soňky habarlar

Arhiw

Tel-Awiwiň eteklerini güýçli ýagyş gark etdi

14:5417.01.2022
0
643
Tel-Awiwiň eteklerini güýçli ýagyş gark etdi

Ysraýylyň Tel-Awiw şäheriniň eteklerini güýçli ýagyş basdy, netijede ysraýyllylaryň ýüzlerçesi öýünde galmaly boldy. Öýden çykanlar hem gaýyklardan peýdalanmaga mejbur boldy. Çabganyň netijesinde emele gelen suw akymlary binalary gark etdi, ulaglar suwuň astyna gitdi. Öli deňiz etrabynda töwekgelçilikli sil joşmasyna garaşylýar.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň