Soňky habarlar

Arhiw

Zemine äpet asteroid golaýlaýar

14:0917.01.2022
0
1300
Zemine äpet asteroid golaýlaýar

Ýere möçberi kilometre deň bolan äpet asman jisimi golaýlap gelýär we NASA ony aňrybaş derejede howply diýip yglan etdi. Amerikan kosmos guramasynyň habaryna görä, asteroid 18-nji ýanwarda iň golaý çäge geler. Onuň Ýer bilen iň ýakyn aralygy 2 million kilometre deň bolar. Asman jisiminiň tizligi sagatda 70 müň kilometrden hem geçer.

Asteroidiň Ýer bilen çaknyşmak howpy ýok, emma onda-da guramanyň hünärmenleri oňa aňrybaş derejede howply diýip baha berýärler.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň