Türkmenistanda agaç oturtmak möwsümine taýýarlanylýar

18:2207.02.2015
0
1196
Türkmenistanda agaç oturtmak möwsümine taýýarlanylýar

Aşgabat, 07.02.2015. “Türkmenportal”.

Türkmenistanda ýazky agaç oturtmak möwsümine taýýarlanylýar. Bu çäräniň çäklerinde Aşgabadyň töwereklerinde we welaýatlarda täze ýaprakly, pürli, miweli we üzüm nahallary oturdylar.

Şu ýyl Milli tokaý maksatnamasynyň çäklerinde pudaklaýyn ministrlikler we edaralar, şeýle hem welaýat häkimlikleri tarapyndan agaç oturtmak işleriniň gerimi has-da giňeldiler. Munuň özi daşky gurşawy goramak, türkmenistanlylaryň amatly şertlerde ýaşamaklaryny üpjün etmek babatdaky meseleleri oňyn çözmäge ýardam eder.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň