«Tanat» işewürlik-maglumat kitapçasynyň ikinji sany 2022-nji ýylyň maý aýynda neşir ediler

16:4707.01.2022
0
3090
«Tanat» işewürlik-maglumat kitapçasynyň  ikinji sany 2022-nji ýylyň maý aýynda neşir ediler

Türkmenistanda «Emel» dizaýnerlik studiýasy tarapyndan taslamasy işelenilip düzülen we döredilen «Tanat» işewürlik-maglumat kitapçasynyň ilkinji sany 2021-nji ýylyň oktýabr aýynyň ortalarynda neşir edildi. Bu neşirde türkmen hususy kärhanalarynyň we telekeçileriniň 50-den gowragy barada maglumat ýygnaldy.

«Tanat» işewürlik-maglumat kitapçasynyň ikinji sanynyň 2022-nji ýylyň maý aýynda neşir edilmegi meýilleşdirilýär. Iki-üç aýyň içinde «Tanat» işewürlik-maglumat kitapçasynyň nobatdaky neşiriniň sahypalarynda orun isleýän täze gatnaşyjylary kabul edişlik başlanar. «Tanat» işewürlik-maglumat kitapçasy, adatça ýylda bir gezek çap edilýär.

«Tanat» işewürlik-maglumat kitapçalary hususy kärhanalara, senagat birleşiklerine, banklara, telekeçilere özleri hakda maglumatlary belli bir ýerde ýerleşdirmäge mümkinçilik berýär. Bu ýagdaý bolsa kuwwatly hyzmatdaşlary gözlemeklik işini aňsatlaşdyrýar.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň