5-nji fewral taryhda

00:0005.02.2015
0
972
5-nji fewral taryhda

Aşgabat, 05.02.2015. “Türkmenportal”.

2013-nji ýyl — Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde 2015-nji ýyldan soňky döwür üçin maksatlary we wezipeleri kesgitmelemkde Milli maslahatlaşmalary taýýarlamak boýunça bilelikdäki iş toparynyň ikinji duşuşygy geçirildi.

1971-nji ýyl — “Apollo 14”-de üçünji amerikan topary Aýa baryp düşdi.

1928-nji ýyl — “D” witaminini emeli sintez ýoly bilen almak başartdy.

1924-nji ýyl — BBS-i sagatsaýyn dürs wagtyň duýduryşyny berip başlady.

1919-njy ýyl — Meri Pikford, Duglas Ferbenks, Çarli Çaplin we Dewid Griffit “United Artists” kinostudiýasyny esaslandyrdylar.

1919-njy ýyl — Ýewropada ilkinji awiýaýol Berlin bilen Weýmary birleşdirdi.

1912-nji ýyl — “Kerpiçhal walet” suratkeş-öňdengörüjileriň ilkinji sergisi açyldy.

1861-nji ýyl — Filadelfiýada (ABŞ) Koulmen Sellers kinematoskopa patent alyndy.

Runebergiň güni — Finlýandiýanyň umumydöwlet baýramy ony fin şahyry Ýohan Lýudwig Runebergiň doglan gününde her ýylyň 5-nji fewralynda bellemek däbe öwrüldi. Bu gün baýram hökmünde 1900-nji ýyllaryň başyndan bellenilip ugrady.

Sapporoda gar festiwaly (Sapporodaky gar şekiljikleriniň festiwaly).    

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň