Soňky habarlar

Arhiw

«Аk Tam Bazary» öz hyzmatdaşlary üçin Täze ýyl aksiýasynyň möhletini uzaldýar

15:2303.01.2022
0
3305
«Аk Tam Bazary» öz hyzmatdaşlary üçin Täze ýyl aksiýasynyň möhletini uzaldýar

Aktam.info internet dükany onlaýn söwda meýdançasynyň kärendesi üçin yglan eden Täze ýyl aksiýasynyň möhletini 2022-nji ýylyň 15-nji ýanwaryna çenli uzaldýar.

Täze ýyl aksiýasynyň şertlerine görä, aktam.info internet dükanynyň onlaýn söwda meýdançasyny alty aýlyk möhlet bilen kärendesine alan müşderilere şu aşakdaky ýeňillikler berilýär:

• Şahsy banneriň muzdsuz (tölegsiz) işlenilip taýýarlanylmagy;
• Işlenilip taýýarlanylan şahsy banneriň 15 günüň içinde aktam.info internet dükanynyň baş sahypasynda muzdsuz (tölegsiz) ýerleşdirilmegi.

«Аk Tam Bazary» internet dükanynyň hyzmatdaşlary kärende tölegini 6 aý öňünden tölän ýagdaýynda, olara beýleki hyzmatlar üçin 600 manat arzanlaşyk yglan ediler.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň