Täzelikler

Архив новостей

Taý boksy boýunça Türkmenistanyň ilkinji çempionaty geçirildi

09:5604.02.2015
0
4053
Taý boksy boýunça Türkmenistanyň ilkinji çempionaty geçirildi

Türkmenistanyň ilkinji çempionatynda ýurdumyzyň dürli künjeklerine wekilçilik edýän türgenleriň 60-a golaýy özara güýç synanyşdy. Olar 12 agram derejesinde (10-synda erkekler, 2-sinde zenanlar) bäsleşdiler. Düýn finala çykmak ugrundaky duşuşyklar geçirildi. Final duşuşyklarynyň netijeleri barada şu ýerden öwrenip bilersiňiz.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň