Şu gün – 1-nji fewralda ýurdumyzyň teatrlarynda

12:1901.02.2015
0
781
Şu gün – 1-nji fewralda ýurdumyzyň teatrlarynda

Aşgabat, 01.02.2015. “Türkmenportal”.

Türkmenistanyň Baş drama teatry: “Romeo we Julýetta” – 19.00.

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky milli sazly drama teatry: “Gel, kenara söwer ýar” – 19.00

Türkmenistanyň Alp Arslan adyndaky milli ýaşlar teatry: “Aşyk-Peýker” – 19.00.

Daşoguz welaýatynyň Nurmuhammet Andalyp adyndaky döwlet sazly drama teatry: “Synag” – 19.00

Lebap welaýatynyň Seýitnazar Seýdi adyndaky döwlet sazly drama teatry: “Gyz edebi” – 19.00

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň