Futbol, Türkmenistanyň kubogy ― 2021: tapawutlanan futbolçylaryň sany 15-e çykdy

11:0608.12.2021
0
288
Futbol, Türkmenistanyň kubogy ― 2021: tapawutlanan futbolçylaryň sany 15-e çykdy

Düýn geçirilen ýarym final duşuşyklaryndan soň futbol boýunça Türkmenistanyň kubogy ugrundaky ýaryşyň şu möwsüminde tapawutlanan futbolçylaryň sany 15-e çykdy.

Olaryň arasynda diňe «Ahalyň» ýarym goragçysy Arslanmyrat Amanow bilen "Şagadamdan" Resul Mahmudow iki gezek tapawutlandy. Galan 15 futbolçy bir pökgi geçirdi.

Sanawda «Ahalyň» 3, «Şagadamyň» 3, «Nebitçiniň» 2, «Altyn asyryň» 3, «Aşgabadyň», «Merwiň», «Energetigiň» we «Köpetdagyň» hersinden bir futbolçy bar.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň