Soňky habarlar

Arhiw

Howa maglumaty: 2021-nji ýylyň 7-nji dekabry

08:0007.12.2021
0
2280
Howa maglumaty: 2021-nji ýylyň 7-nji dekabry

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Gidrometeorologiýa baradaky gullugynyň şu gün — 7-nji dekabrda ýurdumyzda bolmagyna garaşylýan howanyň ýagdaýy barada berýän maglumaty

Aşgabatda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, gündogardan tizligi sekuntda 7 — 10 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +2... +4°, gündizine +10... +12° maýyl bolar. Howanyň basyşy 745 mm, çyglylygy 55 — 75%.

Arçabilde: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, gündogardan tizligi sekuntda 6 — 9 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +1... +3°, gündizine +9... +11° maýyl bolar. Howanyň basyşy 714 mm, çyglylygy 60 — 80%.

Balkan welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, günorta-gündogardan tizligi sekuntda 8 — 13 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +3... +8°, gündizine +10... +15°, kenarýaka etraplarynda +5... +10° maýyl bolar.

Türkmenbaşy şäherinde: howa +8... +10°, basyşy 762 mm, çyglylygy 55 — 75%.

Awazada: howa +7... +9°, basyşy 768 mm, çyglylygy 60 — 80%.

Balkanabat şäherinde: howa +12... +14°, basyşy 769 mm, çyglylygy 55 — 75%.

Ahal welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, gündogardan tizligi sekuntda 7 — 12 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +1... +6°, gündizine +8... +13° maýyl bolar.

Änew şäherinde: howa +10... +12°, basyşy 744 mm, çyglylygy 55 — 75%.

Tejen şäherinde: howa +11... +13°, basyşy 754 mm, çyglylygy 60 — 80%.

Mary welaýatynda: az-kem bulutly howa bolup, demirgazyk-günbatardan tizligi sekuntda 7 — 12 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +1... +6°, gündizine +9... +14° maýyl bolar.

Mary şäherinde: howa +11... +13°, basyşy 749 mm, çyglylygy 55 — 75%.

Baýramaly şäherinde: howa +12... +14°, basyşy 748 mm, çyglylygy 65 — 85%.

Lebap welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, günbatardan tizligi sekuntda 7 — 12 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +1... +6°, gündizine +10... +15° maýyl bolar.

Türkmenabat şäherinde: howa +11... +13°, basyşy 750 mm, çyglylygy 60 — 80%.

Kerki şäherinde: howa +13... +15°, basyşy 746 mm, çyglylygy 65 — 85%.

Daşoguz welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, demirgazyk-gündogardan tizligi sekuntda 6 — 11 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine -3° sowukdan +2° çenli, gündizine +5... +10° maýyl bolar.

Daşoguz şäherinde: howa +8... +10°, basyşy 760 mm, çyglylygy 65 — 85%.

Köneürgenç şäherinde: howa +7... +9°, basyşy 762 mm, çyglylygy 60 — 80%.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň