Soňky habarlar

Arhiw

Aşgabatda fransuz dili boýunça gysga möhletli okuwlaryň gyş möwsümi başlar

10:4707.12.2021
0
3056
Aşgabatda fransuz dili boýunça gysga möhletli okuwlaryň gyş möwsümi başlar

Aşgabatdaky fransuz dilini öwrenmek isleýänler üçin gysga möwletli okuwlaryň gyş möwsümi 2022-nji ýylyň 10-njy ýanwarynda başlajakdygyny habar berdi. Aşgabatdaky Fransuz instituty habar berdi.

Gysga möhletli okuwa ýazylmak isleýänler 6-njy dekabrdan 10-njy ýanwar aralygynda, duşenbe-anna günleri 15: 00-dan 19: 00-a çenli ýazylyp bilerler.

Okuw üçin tölegler 2022-nji ýylyň 3-nji ýanwaryndan 14-nji ýanwaryna çenli hepdäniň duşenbe-anna günleri kabul ediler.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň