Arhiw

«Honda» hereket wagty açylýan öňgapak üçin ulaglaryny yzyna çagyrýar

14:1505.12.2021
0
385
«Honda» hereket wagty açylýan öňgapak üçin ulaglaryny yzyna çagyrýar

Ýaponiýanyň Honda awtoulag konserni bütin dünýäde satylan ulaglarynyň 788 müňüsini hereket wagty açylýan öňgapaklary (kapotlary) üçin yzyna çagyrmak kararyna geldi.

Bu baradaky habar geçen annada ABŞ-nyň Ýol howpsuzlygy boýunça milli edarasy (NHTSA) tarapyndan ýaýradyldy, bu barada Trend ýazýar. Awtoulaglaryň görkezilen sanyndan 725 müňüsi ABŞ-da satylandyr.

NHTSA-nyň habarnamasynda bu tutumyň 2016 — 2019-njy ýyllar aralygynda öndürilen Passport, Pilot hem-de Ridgeline kysymlaryna degişlidigi bellenýär.

Hondanyň maglumatlaryna görä, näsazlyk öňgapagyň gulpundaky sazlaýja zeper ýetmegi bilen bagly bolup biler, netijede, bu ýagdaý öňgapagyň doly ýapylmazlygyna sebäp bolýar.

2022-nji ýylyň 17-nji ýanwardan başlap, kompaniýanyň dilerlik merkezlerinde öňgapagyň näsaz sazlaýjysyny bejerdip ýa-da öňgapagy tutuşlygyna çalyşdyryp bolar. Hyzmat mugt bolar.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň