Soňky habarlar

Arhiw

“Kommersant” Putin bilen Baýdeniň duşuşygynyň bolup biläýjek senesini habar berdi

19:1704.12.2021
0
677
 “Kommersant” Putin bilen Baýdeniň duşuşygynyň bolup biläýjek senesini habar berdi

Russiýanyň Prezidenti Wladimir Putin we onuň amerikan kärdeşi Jo Baýden 7-nji dekabrda ikiçäk gepleşikleri geçirseler gerek, bu barada şu gün “Kommersant” gazeti ygtyýarly çeşmelere esaslanyp habar berdi.

Neşiriň söhbetdeşiniň anyklaşdyrmagyna görä, bu sene heniz doly ylalaşylanok, ol şeýle-de duşuşyk wideomaslahat görnüşinde geçer diýip belledi.

2-nji dekabrda RF-niň daşary işler ministriniň başlygynyň orunbasary Sergeý Rýabkow iki ýurduň döwlet Baştutanlarynyň söhbetdeşliginiň golaý günlerde geçjekdigine ynam bildirip, bu duşuşygyň taraplar üçin örän möhümdigini nygtady.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň