Soňky habarlar

Arhiw

TÝL ― 2021: Annadurdyýew ýene ikinjilige şärik

08:2501.12.2021
0
143
TÝL ― 2021: Annadurdyýew ýene ikinjilige şärik

«Altyn asyryň» futbolçysy Altymyrat Annadurdyýew üç tapgyrlyk arakesmeden soňra Ýokary ligada ýene bir gezek tapawutlanyp, iň netijeli futbolçylaryň sanawynda ikinji orna şärik boldy.

Mundan ozal çempionatdaky iň soňky goluny 5-nji tapgyrda «Aşgabadyň» derwezesinden geçiren Altymyrat Annadurdyýew toparyny şu möwsümde ilkinji gezek ýaryşyň iň ýokarky basgançagyna çykaran duşuşykda «Ahalyň» derwezesini hem böwsüp geçmegi başardy. Şeýlelikde, ol möwsümdäki gollarynyň sanyny 5-e çykaryp, «Şagadamdan» Nazar Towakelow bilen deňleşdi.

Möwsümiň iň netijeli futbolçylarynyň sanawynyň başyny 8 gol bilen «Ahalyň» ýarym goragçysy Elman Tagaýewiň çekýändigini habar berýäris.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň