Soňky habarlar

Arhiw

Peruda güýçli ýer titremesi boldy

15:2929.11.2021
0
3122
Peruda güýçli ýer titremesi boldy

Perunyň demirgazygynda güýçli ýer titremesi bolup, ululygy 7,5 boldy. Betbagtçylyk netijesinde Peruda we goňşy Ekwadorda infrastruktura we binalara zeper ýetdi. Mir24-iň habar bermegine görä, Amazonas welaýatynda Halka Grande ybadathanasynyň diňi ýykyldy we käbir welaýatlarda elektrik togy kesildi.

Ekwadorda Loja we Zamora-Çinçipe şäherlerinde infrastruktura zeper ýetdi.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň