Wilnýusda Türkmen-litwa Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça birinji hökümetara mejlisi geçiriler

12:3923.01.2015
0
835
Wilnýusda Türkmen-litwa Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça birinji hökümetara mejlisi geçiriler

Aşgabat, 23-nji ýanwar. “Türkmenportal”

30-njy ýanwarda Litwa Respublikasynyň Wilnýus şäherinde Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-litwa toparynyň 1-nji mejlisini geçiriler. Türkmen tarapynyň hökümetara toparynyň düzümi belli edildi.

Mejlisde Türkmenistan bilen Litwa Respublikasynyň arasynda söwda-ykdysady, senagat, energetika, oba hojalygy, ulag-logistika, aragatnaşyk we maglumat tehnologiýalary, telekeçilik, ynsanperwerlik we syýahatçylyk ulgamlarynda hyzmatdaşlygy has-da ösdürmek we onuň gerimini giňeltmek barada meselelere serediler. Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça Türkmen-litwa toparynyň birinji hökümetara mejlisi iki ýurduň arasyndaky hyzmatdaşlygy täze derejä çykarmaga gönükdirilendir.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň