Soňky habarlar

Arhiw

TÝL ― 2021: «Köpetdag» möwsümde 10 utuk gazanyp bilen dördünji topar boldy

00:0027.11.2021
0
672

Türkmenistanyň futbol çempionatynyň 8-nji tapgyryndan soň Ýokary liganyň sekiz wekiliniň deň ýarysy 10 utuklyk sepgide ýetmegi başardy.

8-nji tapgyrda möwsümde 10 utuk toplan bilen toparlaryň arasyna «Köpetdag» hem goşuldy.

Ýeri gelende aýtsak, «Ahal» bilen «Altyn asyryň» 18, «Şagadamyň» 17, «Köpetdagyň» 10 utugy bar.

Bu sepgide ýetip bilmedik toparlardan bolsa «Nebitçi» 7, «Aşgabat» bilen «Merw» 6, «Energetik» 4 utuk toplap bildi.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň