Soňky habarlar

Arhiw

TÝL - 2021: ertir ikinji aýlawa badalga berler

23:0025.11.2021
0
2093
TÝL - 2021: ertir ikinji aýlawa badalga berler

Türkmenistanyň Futbol federasiýasynyň Eminler bölümi 26-njy noýabrda geçirilýän futbol çempionatynyň 8-nji tapgyrynyň duşuşyklarynyň eminlerini belli etdi. Bu barada TFF-niň resmi saýty habar berýär.

8-nji tapgyryň duşuşyklary:
26.11.2021 ý. (anna)

“Merw” – “Şagadam”
Geçirilýän ýeri: “Sport toplumy” stadiony (Mary ş.)
Başlanýan wagty: 15:00
Duşuşygyň emini: A.Gurbanow (Aşgabat ş.)
Kömekçi eminler: R.Ereşow (Türkmenabat ş.), Y.Kurambaýew (Daşoguz ş.)
Ätiýaçdaky emin: M.Şanazarow (Ýolöten ş.)
Gözegçi emin: M.Seýitgulyýew (Aşgabat ş.)
Duşuşygyň komissary: G.Kanaýew (Aşgabat ş.)

“Nebitçi” – “Ahal”
Geçirilýän ýeri: “Sport toplumy” stadiony (Balkanabat ş.)
Başlanýan wagty: 15:30
Duşuşygyň emini: B.Haknazarow (Aşgabat ş.)
Kömekçi eminler: N.Garajaýew (Aşgabat ş.), H.Abdiýazow (Daşoguz ş.)
Ätiýaçdaky emin: A.Annamyradow (Balkanabat ş.)
Gözegçi emin: R.Pälwanow (Daşoguz ş.)
Duşuşygyň komissary: A.Mämmetgulyýew (Aşgabat ş.)

“Energetik” – “Altyn Asyr”
Geçirilýän ýeri: “Energetik” stadiony (Mary ş.)
Başlanýan wagty: 15:00
Duşuşygyň emini: J.Jumamyradow (Aşgabat ş.)
Kömekçi eminler: E.Annamyradow (Balkanabat ş.), E.Ýazmyradow (Aşgabat ş.)
Ätiýaçdaky emin: R.Isaýew (Mary ş.)
Gözegçi emin: Ş.Durdyýew (Aşgabat ş.)
Duşuşygyň komissary: H.Atanyýazow (Aşgabat ş.)

“Aşgabat” – “Köpetdag”
Geçirilýän ýeri: “Aşgabat” stadiony, merkezi meýdan (Aşgabat ş.)
Başlanýan wagty: 15:00
Duşuşygyň emini: S.Gurbanow (Balkanabat ş.)
Kömekçi eminler: A.Begnazarow (Mary ş.), A.Jumamyradow (Aşgabat ş.)
Ätiýaçdaky emin: M.Nurberdiýew (Aşgabat ş.)
Gözegçi emin: E.Ramazanow (Aşgabat ş.)
Duşuşygyň komissary: R.Japarow (Aşgabat ş.)

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň